Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïö8; nederduitsche
voor de titels vaa algemeen bekende personen, wan-
neer deze derzelver namen voorgaan, als; Mzer
^ozef, konitig Fredrik; of, wanneer achter de aan-
duiding van den persoon de beschrijving van zijne
waardigheid, of bediening, bij wijze van toezetsel,
volgt: Joan van Bourbon, prins van den bloede-, —
Maria Stuart, koningin van Schotland-, — Loriewifk,
de zestiende, koning van Frankrijk-, — Michiel de
Ruiter, admiraal van Holland en Westvrieslandi
Wanneer echter de ambtsnaam ter nadere bepaling j
of ter aanduiding van den persoon dient, wordt
het lidwoord de gebezigd, als: zijne Majesteit, de
koning van Zweden, heeft een bevel uitgevaardigd,
enz.
10. Ook wordt het lidwoord weggelaten, wan-
neer iets slechts in het algemeen, zonder eenige
nadere bepaling, zonder zich daarbij het zelfstan-
dige naamvVoord als eenen bijzonderen persoon, of
als eene bijzondere zaak, voor testellen, inzonder-
heid wanneer alleen de soort of stof, in het alge-
meen, maar niet ale een enkel wezen, moet aange*
duid worden^ als: dat noem ik geluk-, op roof uit'
gaan; iets uit gewoonte doen-, geduld hebben^ buit ma-
ken ; met bloed bespat ten man van verdiensten; mei
vrouw en kinderen; met man en muis vergaan; adem
hilen; te veld trekken; te paard rijden-, bit nacht en
dag; met lijf en ziel i in hemel en op aarde; brood
eten; v/ijn drinken; garen spinnen; verzen maken; gras
maaijen ; aan zee wonen ; langs strand gaan; voor wind
tn Strom varen-, en in duizend andere gevallen tneer<
.§, lU