Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
WEDKRDÜITSCHE
spraakkunst.
TWEEDE DEEL.
ovsa DS
woordvoeging.
EERSTE HOOFDSTUK.
•VER DE ONDERLINGE BETREKKING EW
HEHEERSCHING DER ONDERSCHEIDENS
WOORDEN, OF TAALDEELEN.
II* I I ■ !■
INLEIDING.
§. i.
Et
jnkele, of onk zamengesteWe woorden zouden"
aene zeer onvolkoniene taal uitmaken, wanneer zg'
niet geschikt waren, om tot eene zan<enhangende
rede met elkander veibonden te worden, en daar-i
door dc hoorbare en zigtbare ui:drukldng vsn eene
rij van denkbeeldfn en voorstellingtn te weeg te
brengen.. Üp welk eene wiis dit geschiedt, L-eit de
■woordvoeging, eene van de voornaamste en gewigtig«
ste deeleu der taalkunde.
Q. Wanneer woorc'iii tot de uitdrukking van eene
gansche rij van denkbeelden zamengevoegd worden,
kunnen zij niet altoos, zoo als zij xiju, uavexschiilig
hoe»