Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERDUITSCHE
f
kide, als: halve., wege, naast, enz.; of ni za-nien-
gestelde, als: behalve, rondom, voorhij enz. Zij
dienen, om het gebrekkige der verbuiging te vervul-
kn, door dc betrekkingen aan te duiden , welke door
de naamvallen der zelfstandige naamwoordeu niet vol-
doende kunnen uitgedrukt worden.
S. 373. De voorzetsels ontleenen hunnen naam van
daar,, dat zij gemeenlijk voor de woorden gevoegd
worden, het welk, ten aanzien van de onscheidbare
voorzetsels, zonder uitzondering plaatsheeft, als:.
ontvangen, ik ontving, heb ontvangen enz.; doch in
opzigt tot de scheidbare voorzetsels kan men aan-
merken , dat zij ook dikwerf achter de woorden ge-
plaatst worden, tot welke zij behooren , als: nazin-
gen, ik zong na (*_) enz. Ook staan de scheidbare
voorzetsels r.iet altoos voor de naamwoorden, wel-
ker betrekkingen zij aanduiden, maar ook achter de«
zelve, bij voorbeeld, ik klom langs den muur, enr
ik khm den muur langs, — ik reed door ae stady
Êii:. ik reed de stad door. Doch in het laatste geval
l;omt het voorzetsel ei.eei^lijk als een bijwoord voor;,
gelijk dit meermalen plaats vindt, als in de spreek wij.
zen: van kindiheen aan, komaan, nel aan, tot heden-
toe, enz.
373' Gelijk de ouden ge^voon walen, van den
tweeden naamval veel meer gebruik te maken, dnn.
wij , zoo plaatsten zij denzelven ook veelal bij de
voor-
f*) Zie boven si9 en ''erv.