Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST,

zetsel wh (dnt echter niet altoos onscheidbaar is,
2ie 17Ó, 177) i^cefc aan dc wuorden, bij welke
het gevoegd wordt, cciic beteekenis ten kwade, ais:
frJshruiken;, een kwaad gebruik van iets in«ken, —
mishagen^ nier, of kwalijk behagen, —• mhkennen^
iu een verkeerd licht beschouwen , enz. Met voor*
zetsel on staat met het boven genoemde ont in cenc
naauvvc betrekking; echter vcr&chiilen derzelver be-
teekenis en WL'rking, in zoo verre, dat ont ^ gelijk
gezegd is, eene untrooving, en 0« een gebrek, of
eene ontbrekiag van iets te kennen geeft; zoo is,
bij voorbeeld, ontwiid zoo veel als ontheiligd, van
zijne vorige lieiligh'.:id bcrojfd, en ongewijd iets, dac
nog niet gewijd >3. Vonr liec overige vereenigt zich
dit on niec met wetkvv'oai-den, maar wd met zelf-
standige en bijvoegelijke naaaiwoorden, of met ver-
ledene clcelwüoiJen, cn doet dezelve, in het algemeen,
eene tegengestelde beteekenis erlangen^ als: ondank^
ontrouw, cngelexsn»
S* 37c. Ons voorzetsel wan ^ dat eigenlijk een oud
zelfstandig naamwoord is, en zoo veel als gebrek,
behoefte, beteekent, is, in kracht niet ongeliji aan
ver^ in de laatst voorgedrngene beteekenis, g-tfc eeuè
berooving te kennen, en verandert den zin der woor-
den ten kwade, als: wanhopen, wangunst,
troitw.
371. De scheidbare voorzetsels , welke thans
in aanmerking komen, zijn menigvuldig, en bestaan
in wortelwoorden, als : cian^ hij^ door ^ in, v.ct ^ na^
naar^ om ^ tot ^ uity van^ mr CIU'.J of iu atge-
N a itfi^