Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
i!?194
nederduitsche
iets, lietwelk gebonden geweest, doch nu los ge-
maakt is. Somwijlen echter strekt ont alleen, om
den zin te stijve», als: ontbranden, ontblooten, om-
slapen , enz.
3f?P. Het voorzetsel ver heeft menigvuldige en
verschillende beteekenissen, en komt zoo wel bij
naam- als werkwoorden en deelwoorden. Het strekt,
vo6r eerst, tot versterking vun den zin, als: viran'
deren, vereenigen, enz. Nog blijkbaarder is deze
versterking in verdrukken, dat zoo veel is als te
zwaar drukken; — in verheeren, vermeesteren, ver'
winnen', waarin het voor over gebezigd wordt, 3. Duidt
het eene verandering, of herdoeiiing aan, als; ver-
doen, — een huis verbouwen, enz. 3. liij sommige
werkwoorden heeft het eene beteekenis ttn goede,
wanneer het de verwerving van eenige gunst, of de
geneigdheid ter mededeeling van dezdve, te kennen
gitcft, als: verbidden, vergeven, verhooren enz.
4. Duidt het eene verhooging aan t als; verheffen,
vergoden enz. En eindelijk beteekent het eene be-
rooving , cn doet de wdorden, bij welke het gevoegd
wordt, eenen kwaden zin erlangen ; welke beteekenis
van hetzelve de algemeenste is , als: verachten, ver-
denken, verdoen (ombrengen), vergeven (met gift om-
brengen), verwenschen, enz.
309. Bij de genoemde voorzetsels kunnen nog
and, of ant, mis, on en wan gevoegd worden. Van
ons oude and, of ant, dat zoo veel als tegen is,
hebben wij nog ïen overblijfsel in antwoord, dat is
tegenwoord; en dus ook iü antwoorden. Ons voor-
zet-