Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst. l6i
358. Ook strekken zij dikwerf, om zekere om*
standiglieid der bijvoegelijke naamwoorden, of,
om de hoedanigiieid, welke aan eene zaak toege-
schreven wordt, aan te duiden, als: een schier af'
gesleten kleed, — een thans heerschend gebrek' Zoo
ook: een hedendaags gezocht werk, — een regt vro-
lijk kind. Hier behooren hedendaags en regt niet
tot werk en kind, maar tot gszneht en vrolijk; even
als schier tot afgesleten, en thans tot heer schijn en
de meening is: — een kleed dat schier afgesleten, —
een gebrek, dat thans heerschend, — een werk, dat
hedendaags gezocht, — eeu kind, dat regt vrolijk
is,
359. Dikwerf worden twee en meer bijwoor-
den bij elkander gevoegd, terwijl het eene door
het andere nader bepaald wordt, als: daar boven,
hier beneden; ook als bijwoorden gebezigde bijvoe-
gelijke naamwoorden, als: ongemeen ver, schoon op-
gesierd, — half dronken , — spoedig gereed, — bij-
na geheel dood enz.
360. De werkwoorden worden voornamelijk
door bijwoorden bepaald; of, met andere woorden:
de bijwoorden bepalen de wijs der werking van het
werkwoord, als: de wond bloed sterk, — hij stierf
plotselijk, — de vogel vliegt hoog enz. Zie ook
S. T91.
361. De bijwoorden bestaan, als deelen der
rede, eigenlijk, slechts uit een woord. Er zijn ech-
ter verscheidene bewoordingen, welke uit meet
woorden bestaan, en als bijwoorden gebezigd wor«
den.