Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
I90 NEDERDUITSCHE
355. Eenige bijwoorden zijn niets anders,
dan de tweede naamval van zelfstandige, of bijvoe-
gelijke naamwoorden, als: doorgaans, vergeefs flinks,
regtt, hedendaags enz ; van welke sommige, door
het aannemen van c4, bijvoegelijke naamwoorden
worden, als: ver geef scha moeite, hedendaagsche ge-
woonte enz.
356. Eenige dezer woorden zijn ware bijwoor-
den, en kunnen nooit anders, dan als zoodanig ge-
bezigd worden, als: ja, neen, hier, daar, nu,
zoo , straks , onder , voor, achter, namelvk , ligtelijk ,
zekerlijk, en vele anderen,, op lijk uitgaande. Som-
mige bijwoorden zijn eigenlijk als bijwoorden ge-
bezigde bijvoegelijke naamwoorden , en kunnen ook,
zonder eenige verandering, als bijvoegelijke naam-
woorden gebruikt worden, bij voorbeeld: tegen^
woordig, verre, vroeg, spade, eerlijk, trapswijze,
schielijk, langzaam, hoog, laag enz.; als: de tegen-
woordige tijd, een verre afitand enz.
S 357' ^^ bijwoorden, of als bijwoor-
den gebezigde bijvoegelijke naamwoorden , voor ver-
grooting vatbaar, als: na, nader, naast, — hoog,
hooger, hoogst, — laag, lager, laagst, — vroeg,
vroeger, vroegst, — laat, later , laatst , — lang,
langer, langst, — kort, korter, kortst, — slecht, slech-
ter, slechtst, — ver, verder, verst, — eerlijk, eer-
lijker, eerli)kst en eenige anrieten met lijk'), —
langzaam, langzamer, laagzaamst, — wel, beter,
best, — weinig, weiniirer, weinigst j ook minder,
minst, — veel, meer^ meest.
S- 358.