Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
159
wijze enz.; — van b e v e s t i g i n g : , waarlijk ,
zeker ^ gewis ^ ongetwijfeld enz.;— van ontken-
win g: neen^ niet^ geenszins enz.; — van twij-
feling; mogelijk^ misschien vselligt enz,; —
van aansporing; welaan , lustig, voort enz ; —
van verzamblïng: tegelijk, tegader, gezet-*
fnenlijk enz ; — van afzond kring: imondef
htid^ hvzonderlijk ^ alleen enz ; — van verge-
lijking: als^ gelijk enz.; — van vermin-
bering: naauweliiks, schier enz,; van ver-
kiezing: eer, veelmeer^ vooral enz.; van aan-
wijzing: zoo^ namelijk euz.; — van onder-
vraging: hoe^ waarom enz.; — van ordet
ierst 5 daarna enz.; van herhaling: eens,
tweemaal, dikwerf tnz.
S' 354' Eenige dezer bijwoorden zijn oorspron-
kelijk, als: hier, daar, ja, neen enz,, eenige zijn-
van zelfstandige, Gf bijvoegelijke naamwoorden
afgeleid, met achtervoeging van den uitgang lijk,-
als: eindelijk van einde ^ nameiiik van naam, ge^
hrekkelijk wm gebrek e-iz ; wijsse/iik van wiis, lig-'
ielijk van ligt, zekerlijk van ztker^ zattelijk vaa
zot enz ; sommige -ijn van bijvoegelijke en zeit
ständige naamwoorden zamengesteld, allezins ^
geenszinsgeliiherwijs eoz,; andere bestaan uit twee
zelfstandige naamwoorden ^ als; vraagswhze ^ traps^
wijze enz ; ïerwijl sommige, eindel^I^., met ver-
kleiningsuitgangen voorkomen, als: zoetjes, zacht-^
jes enz», waarvoor, weker, zoc^cns, zachMm
enz.
S- 355-
m