Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 nederduitsche
zelfstandig. Zoo zegt men, bij voorbeeld: velen
willen, dat enz ; vder gevoelen komt hierop neder
enz ; ik heb het van weinigen gehoord', de weinigen,
die het mij gezegd hebben enz. Zoo ook meerderen
en minderen, bij voorbeeld; ik wil gaarn voor mijne
meerderen wi'ken-, men moet zich altoos vriendelijk en
inchikkelifk jegens zijnen minderen gedragen, en
zi'ne meerderen met gepasten eerbied behandelen. Zie
ao8 Van veel worden de bijvoegelijke de hoe-
veelste, de zooveelste gevormd.
Over de bijwoorden.
5, 35s. Bijwoorden zijn zulke woorden, welke
bij de werkwoorden gevoegd worden, om eene
hoedanigheid, of omstandigheid der werking, lij-
ding, ot des bestaaiis, uit te drukken, als: vroeg
Jcomen, schielijk hopen, iang wachten, wel lezen
enz.
S- 353 bijwoorden zijn zeer onderscheiden
in beteekenis, en kunnen gevoegelijk verdeeld wor-
den in bijwoorden van -t ï] V)'. jieden, gisteren, on-
langs , voormaals, straks, morgen, immer, nooit,
somwijlen , altijd, intusschen, dagelijks enz.; — van
plaats: kier, ergens, boven, beneden, alom,
herwaarts, derwaarts, hierheen, hierdoor enz.; —
van hoegrootheid: veel, weinig, zeer, ge-
noeg enz. ; — van hoedanigheid: wel, kwa-
iijk, ligtelijk, armelijk, eerlijk, stukswijze, traps-
Wtj'