Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst.
85
soort van wellust) overgeven. Zij is eene vijandin
van alle iidelheid. Alle oogenhliMen, alle uren, alls
acht dagm, alle drie maanden, in alle deelen enz.
Intusschen kan alle niet altijd de piaats van ieder
bekleeden; waut alle men.ch, alle huis enz., voor
ieder mensch, ieder huis enz., wordt niet gezegd.
§. 344. Sorr:WjjIen worden zelfstandige naamwoor-
den, in het enkelvoud, even als het bovenstaande
alle, in eenen verzamelenden zin gebruikt, zoo dat
het even zoo veel is, als of zij in het meervoud
uitgedrukt waren. In dit geval, bii'ft alle, voor
woorden van allerlei geslacht geplaatst, onverbo-
gen , bij voorbeeld : alle weg , alle kant, alle ramp ,
alle volk, alle ding, alle land enz., voor alle we-
gen, alle kanten enz. Deze gewoonte heerscht onder
alle volk. Men hoort er alle dag van, enz.
§ 345. Gelijk de bijvoegelijke naamwoorden,
voor hei niet bepalende lidwoord staande , niei ver-
bogen worden, als; hij died zoo zwair eenen ar-
leid — hij beminde zoo sc>oon eene vrouw, enz.,
zoo wordt al voor het bepalende lidwoord en de
bezittelijke voornaamwoorden mi.'de onverbogen ge-
plaatst , hij deed al den arbeid. Al de memchen die
daar waren. Al .'.et volk (het gansche volk; zal
juichen. Al het land staat onder water. In al uwen
wandel — in al mijnen druk -r- door al uwe bekom-
meringen. Voor de biivoeg, lijke naamwoorden is
het verbuigbaar: hij oefent zich met allen mogelij-
ken ijver, enz.
S. 346. Elk, ieder, eenig en menig, bij een zelf-
M 5 stan-