Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
SPRAAKKUNST.
177
Zoo ook mU^iian, ik
/
unis^â mif, — misi^rirpen ,
ik mh^rUp mil. — misré'
kenen , tk misf éken mij , —
fïihtéîkn, ik mistél mij enz.
Misdaan'i ik ^in^
mis , — mUgrijpen ^
^r^e/) , — mistellen ,
ï/t telde mis ^ enzn
§. 324, Zeer verschillencï, in der daad, is de ba»
teekenis der bovengenoemde en andere werkvvoor«
den, welke met onscheidbare en scheidbare voor*
zetsels zamengesteld zijn. Immers, men zegt /V-
mand onderhoulen: ik onderhoud hem ^ dat is, ik
geef hem voedsel en deksel, doch daarenteger; /tf-
mand éndcrhouden: ik houd hem onder, dat is, ife
houd hem onder water, of op den grond; overlég;--
geni ik heb dat wel overleed., dat is, ik heo daß
wel bedacht; en óverleggen: ik heb dat overgelegde
dat is, ik heb dat gewüiuien en bc paard; overwé*
gen. ik overweeg dat is, ik bepeins; överwegeni
ik 'A'ee^ over ^ dat is , ik weeg nog eens, Z"0 ook
voldoón: ik voldoe^ en vóldoen: ik ^oe vol—om^éven:
ik omgeef, en ómgeven ^ ik geef om — overwinnen:
ik overwin^ en överwimen: ik win over^ enz.
F. OVER
(*) Eebige dezer, met scheidbnre voorzetsels zamen-csccMe
werkwoorden ivorden ook als niet zamenge^ceid gebezigdj bij
voorbeeld: onder bouitm, ik hond orjtJer^ miigaau, tk ga mis,
9ver wtgen , ik loteg over. Zie vei der r.. ten ka te ^'lanhidi
D, L, bl. ^06—409, B. uu IJ decop. , ü, J,, bl. 4i9f
M