Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
nederduitsche
323. Bij eenige met voorzetsels zamengestelde
werkwoorden, valt de nadruk der uitspraak dan
op het voorzetsel, en dan op het zakelijke deel
des werkwoords; en wordt, in gevolge daar-
van, het voorzetsel dan al, dan wederom niet
verplaatst, naar mate de verschillende beteekenis-
sen der werkwoorden zulks vorderen, bij voor-
beeld :
ONSCHEIDBAAR.
SCHEIDBAAR.
Ondergäan , ik onderga,
onderging, heb ondergaan,
te ondergaan.
Onderbedden, ik on der-
der houd.. onderhield, heb
onderhouden, te onderhou-
den.
Overwêgen, ik overweeg ,
overwoog, heb o\erwogen ,
te overwegen.
Fuorzéggen , ik voorzeg,
voorzeide, heb voorzegd, te
voorzeggen.
Misdoin, ik misdoe,
misdeed, heb misdaan, te
v.isdoen.
óndergaan, ik ga on-
der , ging onder, ben
ondergegaan, onder te
gaan.
ónderhovden, ik houd
onder , hield onder, heb
ondergehouden, onder tt
houden.
óverwegen, ik weeg over,
woog over, heb overgewo'
gen, over te wegen.
Vóórzeggen, ik zeg
voor, zeide voor, heb
voorgezegd, voor te zeg-
gen.
Misdoen, ik doe mis,
deed mis, heb misgidaan ,
mis te doen.
Zoo