Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst.
75
als: bedekken', ik bedek, bedekte, bedekt, te bedéi-
ten, enz*
$. 321. De werkwoorden, welke met scheidbare
toorzetselen zamengesteld zijn, onderscheiden zich
van die, welke onscheidbare voorzetsels hebben,
tiiet alleen door den nadruk der uitspraak, maar
ook daardoor, dat zij hun verleden deelwoord vor
men met inlassching van ge, als: aanbidden, aan-
gebeden-, en bij de onbepaalde wijs, somtijds tiis-
schen het voorzetsel en het werkwoord te ontvan-
gen, als: aanbidden, aan te bidden txsz ter wij!
de, met onscheidbare voorzetselen zamengestelde
werkwoorden dit ingelaschte ge bij hunne verledene
deelwoorden missen, en in de onbepaalde wijs te
voorop ontvangen, als: beminnen, bemind, te be-
minnen.
322 Sommige werkwoorden, met zelfstandige
uaaniwoorden en bijwoorden zamengesteld, blijven
met hunne voorvoegselen, schoon die den klemtoon
ontvangen, vereenigd, als: antwoorden , dagdieven,
handhaven, dwars drijven, kielhalen kortwieken, lief-
kozfn, weerlichten en?,., wizxvaa dagdiefde, hand-
haafde enz., nret diefde dag, haaf de hand, enz. j
en alle werkwoorden, met zulke voorvoegselen za-
mengesteld, nemen ge in het verledene deelwoord
aan, en hebben, even als de met onscheidbare voor-
zetselen zamengestelde werkwoorden, in de onbe-
paalde wijs, tt voorop, bij voorbeeld: ik heb ge-
handhaafd, gekortwiekt enz.; zoo ook te hand'iaven,
tt kortwieken, euz.
S- 3=3-