Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
xiv voorberigt.
„ rale en Landschaps - Besturen, mitsgaders de
„ Raden van financiën in de onderscheidene
„ Departementen en het Landschap Drenthe^
„ om de voorschreven spraakkunst in hunne
„ Bureaux insgeUjks te introduceren en te doen
„ navolgen.
„ 3°. Dat enz.
„ 4". Dat de regels en gronden van taal-
„ kunde, bij deze Nederduitsche spraakkunst
„ vastgesteld, zullen worden gevolgd in alle
yy onderwijsboeken, welke van 's Lands wege
„ ten dienste der scholen zullen worden uit-
„ gegeven, met aanschrijving aan alle School-
„ opzieners, om hunne beste pogingen aan te
„ wenden, ten einde dezelve regels en gron-
„ den alom in de scholen worden geadopteerd.
„En zal enz.
„ Accordeert met voors. Register.
„ QVas geteekend')
„ c. g. hultman.
„ Accordeert mat deszelfs Origineel,
„ voor zoo veel het geëxtraheer-
„ de aangaat.
„ wb nckeb ach."
„ EX-