Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. xih
« den 26 dezer maand, N". daarbij inzea-
„ dende de afgedrukte bladen der verhande-
n ling over de Nederduitsche spraakkunst, ver?
„ vaardigd door p. weiland, naar aanleiding
„ eti op grond der verhandeling over de Ne-
„ derduitsche spelling van den Hoogleeraar
„ M. SIEGENBEEK, in naam en op last van het
„ Staatsbewind der Bataafsche Republiek, ten
a gevolge van deszelfs besluit van den i8den
„ December 1804., 35, uitgegeven, is
„ besloten r
„ 1?. Dat het voojschreven werk zal wor-
„ den uitgegeven, onder den titel van Neder-
„ duitsche spraakkunst^ door p. weiland,
„ uitgegeven in naam en op last van HèT^
„ staatsbestuur der bataafsche repüslikk.
„ a". Dat de taalkundige grondstellingen,
„ daarbij aangeprezen, zullen worden aange-
„ nomen en gevolgd in alle gedrukte stukken,
„ welke door de Staatssecretarij en de Bu-
„ reaux van alle Nationale Departementen y
„ ondergeschikt aan het Staatsbestuur, wor-
„ den uitgegeven; mee uitnoodiging tevens
„ aan de Vergadering van Hun Hoogmogen-
„ den, de Na.tionale Rekenkamer, het Nacio-
naai Geregtshef, de respective Departemen--
» ta-