Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
spraakkunst. 141
welk, eigenlijk, zoo veel zegt: als: daar is ha-'
gel, daar is vorst, daar is wind, daar is donder,
bliksem enz.; wordende de werking en hst daar
zijn van den hagel, donder enz. , kui.stig u tge-
drukt door de zelfstandige naa^nwoor ien te ver-
anderen en te verbuifien tot werkwoorden (*).
§. 28j. Het smart, berouwt, lu t, behaagt, ge»
lukt, jammett mij enz.; net gi,heurt, is geoor-
loofd enz.; — deze allen worlen, nier even wei-
nig grondsonder de onpers ;onlijke werkwoorden
geteld. Immers, behalve dat men ook zegt: dit
behaagt, of mishaagt mii — die onderneming ts
mij niet gelukt enz ; zoo zijn de sprcckwijzijn
het smart mij te moeten ondervinden, dat ik ge-
dwaald heb — het lust mij aan u te schriiven ciz. ,
in der daad persoonlijk, naardien de onbepaalde
wijs der volgende werk woorden dc plaats van den
derden persoon bekleedt; want het smart mtj te
. moeten ondervinden, dat ik gedwaald heb , zegt niet
anders, dan: te moeten ondervinden, dat ik ge-
dwaald heb smart mij. Zoo is het lust mü, aan
u te sehrijven hetzelfde, als: aan u te schrijven
lust mij.
284. Even zoo is het gelegen met de spreek-
wijzen daar wordt gezongen, daar wordt gedron-
ken, daar wordt geslapen enz.; terwijl hier weder-
om een derde p.;rsoon zeer natuurlijk moet verstaan
worden. Wanneer men, bij voorbeeld, vraagt: wat
wordt
(*) Zit HüijDE copSK. Pretvt, D. I,, bJ. SI en verv.