Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
166 NE D ERDUITSCHE
spreekwijzen: eentn goeden tred gaan; zkh moede
loopcn, zich ziek lagchen enz.; welk alles in de
WOORDVOEGING breeder zal getoond worden. Ook
nemen de onzijdige werkwoorden, in zekeren zin,
den lijdenden vorm aan; docli alleen dan, wanneer
liet onderwerp der rede onbepaald kan uitgedrukt
worden, als: daar wordt gewandeld, gereden, ge-
loopen, geitreden, gelagchen enz. Hierby komt
nog in aanmerking, dat de onzijdige werkwoorden,
het voorvoegsel be aannemende, bedrijvend wor-
den, als: lagchen: iemand belagchen {ook uitlag-
chen)', spotten: iemand bespotten; weenen, iemand
heweenen enz, (.*)
$. £77. 4. Wederkeerige werkwoorden zijn zulke ,
die de werking, of daad, welke zij uitdrukken,
tot den persoon terug voeren , van wien zij uit-
ging. Daar nu deze persoon hier, in eene dub-
bele betrekking, voorkomt, eerst als werkend,
en dan als lijdend, zoo moet hij tweeemaal ge-
noemd worden; en dit geschiedt eerst op de ge-
wone wijs, en dan door de wederkeercnde en pet-
soonlijke voornaamwoorden, als: zich schamen:
ik .schaam mij, gij schaamt u, wij Schamen ons
enz. Zoo ook zich verblijden, zich verwonderen,
zich beroemen, zich behelpen, zich begeven, zich
aanmatigen, zich bevinden, zich bedenken, zich be-
roe,
(*y e. hoydec. Prctv! vfn Tcêl- la Dichtiunde , D. II.,
fal, 885 , 885.