Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
NE D ERDUITSCHE
woorden, welke eene beweging, en dus meer een
bedrijf, dan lijden aanduidende, met zi'n en heb-
ben beide vervoegd worden. Doch, het verdient
opmerking, dat, warneer daarbij tevens de plaats
wordt aangewezen, waar de bew-ging geschiedt,
die woorden, dan, {genoegzaam altoos, met zvn
voorkomen, bij voorb^eld: hij heeft lang gegaan,
en: hij is tot aan de poort gegaan Ik heb den
gar sehen dag op- en afgeloop':n en gesprongen, en:
ik hen de trappen op- en afgelnopen en uit de venster
gesprongen; ook: het bloed is uit zijne aderen ge-
sprongen, hij is in dat huis geloopen enz. Hij
heeft, van zijne jeugd af, gestruikeld, en: hij is
ever dezen steen gestruikeld. Zij hadden dit jaar
«iet veel gezwommen, en: zij zUn over de rivier ge-
zwommen. Wii hadden lang geklauterd, en: wij
zijn eindelijk nog over het aak geklautera. De dui-
ven hebben veel te lang gevlogen, en: zij ziin van
het eene huis op het andere gtvlo^en. Wij hadden
al dien tijd gevaren, en: wij zijn van Haarlem naar
/imsterdam gevaren enz. (•).
274. Nitt minder aanmerkelijk is het, dat zul-
ke onzijdige werkwoorden in eenen overdragtigen,
of oneigenlijken zin gebezigd, altoos met het hulp-
woord hebben vervoegd worden. Zoo zegt men, bij
voorbeeld: hij is tn het bed gekropen, en over-
drag-
(*) Zie de IttlitJing van mijn Nedtr duitscb Taalkundig Wotr-
ienittk, bl. 144, 145.