Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
nn VOORBERIGT.
voor binnenlandsche zaken, in den persoon
van den weledelen Heer h. van stralen ,
vervangen, waarom ik de afgedrukte bladen
van mijn werk den genoemden Secretaris van
Staat toezond, met herinnering van de bij het
Staatsbewind en den Raad van binnenlandsche
zaken omtrent gemelde spraakkunst genomene
besluiten, en mét aanbeveling van dezelve aan
den Heer Secretaris van Staat, ten einde bij
het Staatsbestuur te bewerken, dat hetzelfde
besluit ten aanzien van de invoering mijner
IS e de duit sehe spraakkunst mögt genomen wor-
den, het welk in opzigt tot de Verhandeling
over de Nederduitsche spelling van den Hoog-
leeraar m. siegenbeek, düor het Staatsbewind
genomen geweest is. En hierop ontving ik de
volgende besluiten:
„EXTRACT uit het Regis»
„ ter der Staatsbesluiten van
„ de Bataafsche Republiek.
„ Vrijdag den 30 Augustus 1805.
„ Gelezen eene Missive van den Secretaris
„ van Staat voor dc binnenlandsche zaken van
j, den