Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
127
hech), gela^chin, malerij maakk (oulings moel^ of
mol,) gtmalen, heeten (noemen), heette ("oii'ings
hiet), geheeten, spouwen, spouwde (oulingt spieuw),
gespouwen, wreken y wreekte, (oulings wrak, wrok),
gewroken enz,
256. Gelijkvlaeij'ende werkwoorden zijn zulke
welke, in aJIe hunne vervoegingen, geene verande-
ring van wortelklinker ondergaaa. Wij hebben de-
zelve boven (§. 249.) breeder omschreven. Tot
deze werkwoorden behooren, blaken, blaakte, ge-
Haakt, blaffen , blafte, geblaft, eeren, eerde, geëerd^
leeren, leerds, geleerd, wiegen, wiegde, gewiegd,
likken , likte, gelikt, hopen, hoopte, gehoopt, stop-
pen , stopte, gestopt, spouwen, spouwde, ge^pouwd,
tureu, tuurde, getuurd, drtikkken, drukte, gedrukt
enz. Gelijk ook steigeren, steigerde, gesteigerd,
weigeren, weigerde, geweigerd; en verder alle diib-
belstaartige werkwoorden, zH: bevlijtigen , hevUjtig'
de, bevlijtigd, vernietigden, vernietigde, vernietigd,
daveren, daverde , gedaverd, glinsteren, glinsterde ,
geglinsterd, herinneren, herinnerde, herinnerd, le-
veren, leverde, geleverd, slingeren, slingerde, ge-
slingerd, krabbelen, krabbelde, gekrabbeld, verza-
melen, verzamelde, verzameld enz. Ten aanzien
van de werkwoorden jagen en vragen, dient bier
nog aangemerkt te worden, dat zij, schoon zij
oulings ongelijkvloeijend waren, en joeg, vroeg,
gejagen, gevragen hadden, thans reeds gelijkvloei-
jend gebezigd worc'en. Iinirers, men zegt, zonder
uit-