Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. ia."?
jende werkwoorden behooren die, welke, alleen in
den onvolmaakt verledenen tijd, van wortelklinker
veranderen, terwijl deze bij het lijdende deelwoord
behouden blijft. Bij deze soort van werkwoorden
geschiedt de verwisseling vaa den klinker, op de
volgende wijs:
1. De zachte langklinker e gaat over in a, als:
eten, at, ge'èten; doch, om de welluidendheid,
thans Cen misschien omdat men oulings ook geten
voor eten zeide), gegeten.
2. De langklinker a, voor d,pyt, z staande,
verandert in ie, als: raden, ried Qook raadde), ge-
raden , slapen , sliep, geslapen, laten , liet, gelaten ,
biaztn, blies, geblaMn enz.
3. De langklinker a voox g, r,vini, verandert
in oe, als: dragen, droeg, gedragen, varen, voer,
gevaren, graven, groef, gegraven, waaijen, mei
(niet zelden ook waaide,') gewaaid (oulings gswaai-
jen).
4. De korte a voor / en j gaat over in ie, als:
vallen, viel, gevallen, wasschen, wiesch, gewas-
sehen. Zoo ook wassen (gro^ijen), wtus, gewassen.
5. De korte a voor « verandert in i, of o,als:
ha>igen , hing, of hang, gehangen, vangen, ving ,
of vong, gevangen,
6. De korte 0, de harde lange 00 en oe gaan over
in te, als: houden (oulings holdeny, hield, gehouden
(■ oulings geholcie.n), worden, wierd en werd, gewor-
den , hopen , liep , geloopen, roepen , riep, geroepen.