Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. loi
ne deelwoord, wegvalt, als; bedrijven, bedreef,
bedreven, herinneren, herinnerde, herinnerd, ont-
vangen, ontving, ontvangen, verzenden, verzond,
verzonden, volmaken, volmaakte, volmaakt enz.,
niet: begedreven, h rgeinnerd enz.
§ 250. Wij plaatsen de ongelijkvloeiiende werk«
woorden vooraan , zoo , omdat zij de oudste en dc
oorspronkelijke werkwoorden zijn, als, omdat zij
de aanleidende oorzaken van zoo vele gelijkvloei-
jende werkwoorden geweest zijn. De oudheid,
of oorspronkelijkheid, der ongelijkvloeijende werk-
woorden blijkt, zegt L. TEN KATE (f), voor
eerst, daaruit, ,, dat de ongelijkvloeijende werk-
,, woorden zich onder alle onze taalverwanten
„ eenstemmig vertoonen, en ten andere, daaruit,
,, dat de ongelijkvloeijende werkwoorden genoeg-
„ zaam alle bedrijf uitbeelden , hetwelk tot het
5, oudvaderlijke leven vereischt werd, terwijl die
„ zelfde woorden (schoon weinig in getal zijnde),
,, heden nog, in ons spreken en schrijven, meer
„ te pas komen, dan al de andere." (♦)
§. 251. Wanneer men tot den oorsprong der
taal terug gaat, en derzelver waren aard niet wil
miskennen, dan is de grond dezer ongelijkvloei-
j endheid ligtelijk te ontdekken« In de kindschheid
der
(t) Aanl. D. L, bl. I3 en verr.
Men vindt eene Hjst dier ongelijkvloeijende werkwoorden
kij L. T£N KATI, op de boveu aangeb^ialdc plaacs.