Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. XVIÏ
5, bewinds meer gemeld besluit van deszelfs ter
dezer zake genomen disposition te informe»
„ ren, met verzoek, om te zorgen, dat de
„ door hem vervaardigde Nederduitsche spraak-
„ kunst, overeenkomstig de gronden der spel-
„ ling, gelegd in de Verhandeling van den
„ Hoogieeraar m siegenbeeü , op het naauw-
„ keurigste worde gedrukt.
„ 6°. Den Burger j. h. van der palm
„ enz.
„ 7". Den Secretaris enz.
„ En zal extract dezes van het vijfde cn
„ zesde lid, met de daarbij vermelde copie
,, aan den Predikant p. weila^jd worden ter
hand gesteld, tot deszelfs informatie en na-
M "gr-
„ Accordeert!.met voorschre-
„ ven register, voor zoo veel
„ het geëxtraheerde aangaat."
v/enckebach.
I
Onder hec volvoeren van dezen last, name-
lijk het doen drukken mijner Nederduitsche
spraakkunst.^ werd ds Raad van binneuland-
ache zaken düpr eenen Secretaris van Staat
voor