Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. XVIÏ
de Heeren y, van hamblsveld en j. h.
,, cijFVEER, a]s benoemd door de Amsterdam*'
„ sche en Rotterdamsche Afdeeling, om de
,, NeclerSuitsche spraakkunst van ons mede-
,, lid, den Heer p. vs^eiland, te onderzoeken
,, en te beoordeelen, terwijl het gunstige be-
„ rigt van den Hoogleeraar m^ siegenbeek,
„ als daartoe door de Leidsehe Afdeeling be-
„ noemd, uit het verslag der Gelastigden van
„ de Maatschappij der Nederlandsche Leccer-
,, kunde gebleken is. En hierop is besloten,
,, de Nederdüitsche spraakkunst van den Heer
,, p. weiland volkomen goed te keuren, de
,, daarin voorgedragene regelen van spelling en
„ woordvoeging aan te nemen, en deze
„ spraakkunst voor een werk der Bataafsche
„ Maatschappij van taal- en dichtkunde te
ii erkennen, onder dankzegging aan den Heer
„ WEILAND, voor den arbeid en de vlijt aan
„ het vervaardigen deser spraakkunst besteed,
5, en dus voor het loffelijk volvoeren van den
p last, aan hem opgedragen.
„ Op Jast der Bataafsche Maatschappij van
taal- en diclitkunde,
„ h. tollens, c. z. ,
„ Algemeane Secretaris "
* 5 ïn