Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
A 1 i-
128
ne d erduitsche
verstaan wordt, bij voorbeeld: de vrome (namelijSf
matij, des vrome;} (mans'), den v^wnen (man'' enz.; —
de groote en inagtige dezer aarde , des grooten en mug'
tigen dezer aarde, den gr ooien en magtigen dezer aar-
de enz. Zoo ook: de Almagtige (namelijk God ,
des Aimaatigen, den Almagtigen «nz. Wijders; hij
sprak vrijmoedig, zoo wel met den vorst, al^ met den
gering'ten vnn deszelfs onderd men. dit i?, zoo wel
niet den vorst, al= met desz I's guringsten onderdaan.
Ik hfb het van Pieter en Willem gehoord, maar ik
geloof zoo min den eenen als den ond 'en {*")
§ iog. VVnnneer bijvoegelijke naamwoorden en
voornasniwoorden op et-n vooraf gannd Zflfstandig
Daamwoord betrekking hebben, hetwelk daaronder
verstaan, en a11eenli)k om aene lasiige en onaangena-
me herha'ing te vermijden, weggelaten wnrdt, dan
vereisch;;n zij, ook in het meervoud, de gewone ver-
buiging der bijvuegelijke naamwoorden, welke een
zelfstandig naamwoord achter zich hebben. Over-
eenkomstig hiermede zegt men: alk menschen moeten
sterven, rijke zjoonel als arme ^namelijk menschen);
en derhalve niet rijken zoowel als armen. Sommigs'
wijsgeeren zijn van dit, andere {mmt\\]i wijsgeeren),
van een tegengesteld gevoelen-, derhalve niet anderen.
o Vfijselijk boiams op u-aas stijl, bl. 95.
D."