Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 nederduitsche
laatste en niet aan het eerste woord, als: voika-
men, volkomener, volkumenst, welluidend, vellui'
dender, welluidendst, goedhartig, goedhartiger,
goedhartigst enz., niet volderkomen, beterluidend.
200. Dezelfde regelmaat pleit voor goedkoo-
per, goedkoopst, als de vergrootende en overtref-
fende trap van goedkoop, schoon vtilen daarvoor
beterkoop en bestkoop hebben willen invoeren. Im-
mers, goed is in de zamenstelling ouverbuigelijk,
en man zegt in het meervoud niet goedekoop wa-
ren, maar goedkaope waren; waaruit blijkt, dat
koop en niet goed verbogen wordt; derhalve ook
goedkooper, goedkoopste
aoi. Sommige bijvoegelijke naamwoorden lij-
den , uit hoofde van hunne beteekenis, geene ver-
groöting , als: de eerste, de tweede, de andere,
schriftelijk, viondelijk, vierkant, zesjarig, achthoe-
kig enz.; ook die, welke geene verbuiging in het
geheel hebben, als: allerlei, velerhande, gouden,
zilveren enz-; en eindelijk zulke zamengestelde bij-
voegelijke naamwoorden, welker eerste gedeelte
reeds zoo naauwkeurig bepaald is, dat geene ver-
grooting daarbij meer gedacht kan worden, als ï
beendroog , ksolzwart, sneeuwwit, ijskoud, bloed-
laauw, ijzersterk enz.; want hoe zou vaen sneeuw-
witter^ ijskouder, ijzersterkst enz. kunnen zeggen,
daar men zicli onder de beeldelijke uitdrukking
sneeuw, ijs en ijzer, reeds eenigzins, den hoog-
sten trap van witheid, koude en ste-^'ic voorstelt?
202. Etnige bijvoegelijke naamwoorden heb-
Den