Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
nn
VOORBERIGT.
voorgesteld, aan te nemen, goed te keurga
„ en te volgen."
„ Leiden,
„ den 5 Julij i8o!f.
„ (^H^as geteekend)
„ m. tydeman,
a. kluit,
„ m. siegenbeek.
„ Besluit.
„ De Maandelijksche Vergadering vereenigde
,, zich, ra dankbetuiging aan hare (■ielastigden
„ v -n de genomene moeite, voor zoo veel
„ baar aangaat, met het uitgpbragte verslag."
Op het verslag van de Gelastigden der Ba-
taafsche Maatschappij van taal» en dichtkunde,
tpt hetzdfde einde benoemd, werd door Be-
sfuurdeien dezer Maatschappij hef volgende be-
^luit genomen:
„UITREKSEL uit de bande-
„ lingen van het Bureau van Ee-
,, stuur der Bataafsche Maatschap >
5, pij van taal en dichtkunde,
„ Wijders is ingekomen hec goedkeurend
„ verslag der GeJastigden onzer Maatschappij,
de