Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ds
116 nederduitsche
wanneer ons het, dit, of dat, tot voorlooperdient,
als: het en dit lieve kind, dit of dat sterke paard.
Sommigen brengen hiertoe ook de bezittelijke voor-
naamwoorden mijn, ons, zijn, hun enz., en wil-
len, dus, dat men, bij voorbeeld: mijn lieve kina
schrijve; doch verkeerdelijk, dewijl men nimmer
zal zeggen zijn vereede geweld, mijn scherpe zwaard
enz., maar wel zi}n wreed geweld enz.
186. Het spreekt van zelf, dat deze regels
alleenlijk in zoo verre gelden, als de vloeibaarheid
en welluidendheid zich daartegen niet verzetten.
Immers, men zegt en schryft, overeenkomstig hier-
mede , eene hoogere verordening, maar integendeel,
zonder e, eene verhevener verordening, omdat V£r-
hevenere moeijelijk uit te spreken is en een wange-
luid veroorzaakt. Zoo zegt men ook, onverschil-
lig, de nagelaten en na gelat ene gedichten, het on-
bezonnen en onbezonjiene gedrag, waarvan, in het
laatste voorbeeld, het eerste het verkiesUjkste is.
187. De onzijdige bijvoegelpe naamwoorden
verwerpen, daarentegen, de e, wanneer zij zonder
lid- of voornaamwoord voorkomen, of het niet be-
palende lidwoord een voorop hebben; bijvoorbeeld:
yfiit zand, een hoog huis. Hetzelfde heeft plaats,
wanneer ecr.rg, zeker, menig, sommig, of ook
mjn, zijn, hun, ons, kaar, vooraf gaan, als:
tenig -wenschclijk ding, zeker zoet kind, mijn, ons
groot huis enz.
§. 188, Wanneer onze mannelijke bijvoegelijke
»8am\voorden achter her lidwoord een, of ook ach-
ter