Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
3« nederduitscIIe
leomen, aan den wand hieven, naar den tuin gaan,
in de kamer wandelen, op eenen boom zitten, de
hand over iets uitstrekken, over de tafel liggen,
langs het strand rijden, tegen den muur gooijen,
van iemand afhangen, iets met aandoening gewaar-
worden enz. Zie verder bij de voouzetskls.
B. OVER DE LIDWOORDEN.
165. Wij laten de lidwoorden op de zelfstan-
dige naamwoorden, als onmiddellijk tot dezelve
behoorende, volgen, schoon zij anders onder de
kleinere rededeelen moesten gerangschikt worden.
Zij zijn twee in getal, namelijk het bepalende de,
en het niet bepalende een. Zij ziiin van uitnemenden
dienst, om de meerdere of mindere bepaaldheid van
den zin der zelfstandige naamwoorden te doen ken-
nen, en zetten dus onzer tale eene maat van duide-
liikheid en juistheid bij, door welke zij zich van
andere talen, we'ke deze lidwoorden missen, op
eene zeer voordeeüge wijze, onderscheidt; terwijl
zij tevens het geslacht der naamwoorden aanwijzen.
§. 166. Het lidwoord een draagt den naam van
nizt bepalend, omdat het de zaak, v.'aarvan ge-
sproken wordt, alfjemeen en zonder bepaling laat.
De wordt het bepalende lidwoord genoemd, om-
dat het de zaak, waarvan gesproken wordt, be-
paalt en duidelijk aanwijst, als: geef mij ket boek,
namelijk dat boek, waarvan wij gesproken heb-
ben, in onderscheiding van al'e andere boeken.
§. 167.