Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
76 NEDERDUITSCHE
I53* I" plaats van den tivecdcn naamval, be-
dient men zich dikwerf van het voorzetsel yan ^
en zegt: eene tcekenitig van liubbens, een lierzang
Van Klopstock, dc keizerin van Rusland, de psal-
men Van David enz. , terwijl etn lierzang Klop-
stocks ^ dc keizerin Ruslands i^wz, ^ in den gewonen
schrijfstijl, buiten gebruik, doch in poezij^ mis-
schien, te dulden is. In den verheven stijl, zegt
Uien Darids ysaimcn enz.
in sommige gevallen vrordt het voorzet-
sel tv^« altijd gebruikt, bij voorbeeld; i. wanneer ge-
slacht, afkomst eu Vaderland aangewezen worden :
ccn mensch ran gerlf^ge rfkomst ^ een Amsttrdammer
van geboorte enz. ; wanneer dc stof genoemd
wordt, waaruit iets gemaakt is: ccne doos vanzil'
yer^ ccn ring van goud enz. ; 3. wanneer ouder-
dom, gr<;otte, gewigt en waarde bepaald worden;
een kind van twee jaren ^ een ton van twintig cm-
meren ^ ccn man ran gro&te verdiensten enz.
155, Dc mannelijke en onzijdige zelfstandige
naamwoorden ontvangen en, of i, ais mensch^ des
menschcn, heer ^ des hccren^ g^^^^^ff des graven ^
han y des harten enz, ^ man^ des mans ^ kind ^ des
kinds ^ zoon^ des zo^ns ^ Lrcedcr y des broeders^ va-
ders Cits yadcrs, Uendnk^ Hendriks, Jakob, Ja-
kobs-, terwijl van het woord huis, des huizes^ van
geest, aes gccstcs komt.
156. De s schijnt, over het algemeen, oor-
spionkclijk het hooidieeken des tweeden naamvals
geweest te zijn, zoo wei in vrouwelijke als man-
ne-