Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 NEDERDUITSCHE
143. Anders is het gelegen met de spreekwijs
de beest spelen, waarin het lidwoord de het vrou-
welijke geslacht van lici woord beest aanduidt,
v/elk geslacht oulings aan hetzelve doorgaans is
toegekend geworden, schoon het, tegenwoordig,
buiten de genoemde' spreekwas, altoos onzijdig
gebezigd wordt
4. Over .de naamvallen,
§. 144. Dev/ijl door de naamvallen (^casus) eigïn-
lijk ^(i toevallige veranderingen asngeauid worden,
waarvoor de naamvroordeji, in hnnne bijzondere
betreRkingtn, vatbaar zijn, zoo is het duidelijk,
dat eene taal slechts zoo vele naamvallen kan heb-
ben, als derzelver naamwoorden verandering on-
dergaan^ kunnen.
145. Gemeenlijk echter stelt men, ook bij
ons, in navolging van de Latijnen, zes naamvallen;
even alsuf onze naamwoorJen zesdcrlei verande-
ringen, of verbuigingen hadden, uaar zij intus-
schen, behalve de verandering van het enkelvou-
dige in htt meervoudige getal, slechts eene ver-
buigiijg ondergaan, doorhetontvangen van j. oien,
in den tweeden nasmval, als: mans, hetren^tm,
S'. Schoon de zelfstandige naamwoorden
op zich zeiven dus blcchts cenc geringe verande-
ring
(*) 2^16 T,. V. BOLHUIS, W, ^ï. «n A. KLUIT, Votrredc voor
ie sisiaihtlijit, bl. 106.