Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI V O O R B E R I G T.
ren lieb gebragc, zijnde de Meeren m. tydeman ,
a. kluit en m. siegenbeek, als gelastigdeo van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkun-
de, en j. h. van der palm, als lid van den
Raad van binnenlandsche zaken; ten einde daar-
op hunne aanmerkingen te mogen ontvangen.
En deze Heeren hebben zich wel willen lee.
nen, om mijn werk te toetsen, te beoordeelen,
en mij hunne bedetlkmgen op hetzélVe, zoo in
geschrift, als bij monde, mede te.doelen; waar-
voor ik hun, hier openlijk, mijnen dank betui-
ge, terwijl ik de aangename gewaarwording
niet kan verbergen ,„-welke ik daarover gevoel,
dat deze, gelijk in andere wetenschappen, zoo
ook in het vak der Ncderduitsche taalkunde
wijd beroemde mannen mijnen arbeid met hun-
ne goedkeuring vereerd hebben.
De hooggeleerde Heeren w. tydeman, a.
KLUIT er M. suüGENBEKK, doot de Maatschap-
pij der Nederlandfiche Letterkunde- benoemd,
om mijne spraakkunst te :onderzoeken en te be»
cordeeicn, deden der gemeWe Rlaatschappij
ket volgende bertg^: ' - " ' :
WEI.-