Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76 zielleer. '
O. Daar opmerkzaamlioid met iiispaiiniii!»
en duidelijke bewiisllieid veiboiideu is, wat valt
dau bij de veistrooijing weg ?
L. Inspanning en duidelijke bewustheid.
O. De verslrooijing is eene zuster der traag-
heid. Zij out;;iet de moeite , oin zich duideKjke
voorstellingen te verschaffen.
Welke voorstellingen zal de versti-ooide dus
eeniglijk hebben?
L. Donkere en klare voorstellingen.
O. Hij floddert niet zijne zinnen heen en
weder, en komt niet tot de kennis der afzon-
derlijke deelen en der eigenschap]oen, waardoor
de voorwerpen zich van elkander onderscheiden.
Het ontbreekt hem aan de bewustheid van de
20Ó even beschouwde voorwerpen.
De bewustheid wordt door niets zoo zeer
vei-zwakt dan door verstrooijing. Vliedt dezel-
ve : misleiding en dwaling zijn derzelver treu-
rige gevolgen en bittere vruchten. De gouden
vruchten, welke door duidelijke voorstel-
lingen rijpen, blijven den verstrooiden vreemd.
Hij spoedt zich voorbij, floddert over de
voorwerjien, zonder duidelijke bewustheid, heen,
en jaagt naar hot bont kleurensijel van het be-
drog. Zwakheid van geest is het lot van alle