Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 , ZIELLEER.
ziel Iiai-e oj^nierkzaamlieitl langon lijtl rigl op
de verandteriiigcn, welke in ons plaa:ls hebben ?
L. Zeker neen.
O. Van welke dingen zal de bewustheid
«ediwig zwakker worden, hoe duidelijker en
levendiger de bewustheid van de inwendige
veranderingen wordt?
L. Vau de dingen buitsn ous zal de bewust-
lieid zwakker worden.
O. Zullen wij bewust zijn van dc vcTande-
vingen, welke ten aanzien van de ons omiin-
geude eu de moer verwijderde dingen buiten
ons plaats giijpen?
L, Neem
O, Wat was dus dè reden, dat ARCHr,U£DEs
niets wist vau de veranderingen, welke in de
afgelegene gedeelten v-an dfe stad plaats hadden?
L* Dat zijjie opmerkzaamheid op- de wis-
kunstige figuren gerigt was.
O. Zijne opmerkzaamheid daarop w-as zoo
groot, dat hij geene gedachten had ojï de on-
dernemingen van deu vijand, noch op de ver-
overing van: de stad, welke denzelven gelukt was.
Was nu de opmerkzaamheid van AaicniMEDEs,
dc i-eden van het gemis van bo%vuslheid van
alle voorwerpen, behalve van zijne figuren,