Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Co ZIELLEER.
zonderlijke vöonvorircii, kleuren, licht en scha-
duw , onderscheiden.
Onze kundigheden bepalen zich, uit dien hooft
de, grootendeels lot ziglbare en hoorbare voor-
werpen. Wij behooren er om die reden zoo
veel ernstiger op uit te zijn, om van het zigtbare
en hoorbare duidelijke voorstellingen te verkrij-
gen, omdat wij op die wijze de zoo schadelijke,
dwalingen leeren vermijden, en ons eenen vas-
ten grondslag voor onze kundigheden verschaffen.
Men kan het den dieren niet te last leggen, dat
zij zich boven de misleiding der zintuigen niet
kuimen verheffen, daar zij geene duidelijke voor-
stellingen kunnen hebben. Vermits wij ons
daarvan echter nog niet ten volle overtnigd heb-
ben, zullen wij daan^an, door gemeenschappelijk
nadenken, zekerheid pogen te verkrijgen. Mis-
schien hebben wij ons, door het ongegrond
ontkennen van dat duidelijk aanschouwingsver-
mogen in de dieren, aan eene onregtvaardigheid
schuldig gemaakt.
Waarom vermoedden wij klare voorstellingen,
bij de dieren?
L. Om dat dezelve onderscheiden kunnen.
O. Welke kennis knnnen zij volstrekt niet
missen, ten aanzien van de dingen, welke zij