Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE gesprek. 5i
heev ik dezen boom, dien wij thans beschouwen,
htdten uw weten onder andere boomen van het
woud verpknlte, zoudt gij er hem wel uit vin-
den , of met eenen anderen verwisselen ?
L. Ik-«OU hem zeker verwisselen.
O. Maar diiar élke verwissehng zeer hgt
aanleiding geeft tot verwarring, zoo spreekt men
dikwijls van verwarde zaken, verhalen, gesprek-
ken, enz- Dajtr u echter de voorstelling, welke
gij van dezen boom hebtj niet tegen verwisseling
waarborgt, zoo zult gij dezeh^s, wegens de daar-
uit ontstaande verwarring, noemen?
L. Eene verwarde voorstelh'ng.
O. De ziel is dan nu met het voorwerp zoo
ver gevorderd, dat zij hetzelve van andere lig-
chamen onderscheidt; maar niet van alle ligcha-
men, welke tot deszelfs soort behooren. Zij
beeft in zoo verre eene duidelijke voorsteUing
van het ligchaam, dat zij het niet langer voor
eene torenspits, of een rotsbrok, houdt, Ifoe
zoudt gij nu die verwai'de vooi-stelHng rioemén?
L, Eene klare voorstelling.
O. Wat maakt u deze soort van voorstellin-
gen mogelijk ?
L. Uet ligchaam te onderscheiden en te
noemen.