Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE GESPREK. 57
des Ie sclierper zullen dezelve waarnemen. On-
dertusschen kan de verte, of nabijheid, der lig-
chamen er veel toe bijdragen, 'om derzei ver
hoedanigheid scherper, of sterker, waar te nemén.
Gezigt en gehoor hebben eene veel grootere.
sfeer, eenen grooteren werkkring, dan de overi-
ge zintuigen. Maar de reuk heeft, in dit opzigt,
weder een voorregt boven den smaak en het
gevoel; want deze beide zintuigen moeten aan-
gei-aakt worden, wanneer zij der ziel ten dienst
zullen staan.
Laat u derhalve niet langer noodigen tot het
gebmiken van de kostelijke spijzen en dranken,
welke onze vriend bezorgd heeft. Dezelve zullen
aangename gewaarwordingen aan de zintuigen
versehalTen, wanneer gij dezelve door zulke uit-
gezochte voorwerpen onderhoudt.
Onderwijl zal ik u nog eenige algemeene op-
merkingen omtrent de zintuigen mededeelen.
Derzelver verschil heeft zijnen grond in der-
zelver verschillend zamenstel, uit dien hoofde is
ieder zintuig eea bijzonder gewaarwordings-ver-
mogen. Daar zij echter zonder zenuwen niet
gewaar worden, geene indrukken kunnen ont-
vangen, zoo zijn de zenuwen de eigenlijke zetel
der gewaarwordingen.