Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 ZIELLEÈfi.
wij niet eene menigte van voorstellingen, aah-"
schouwingen, of gewaavwortliiigon, znllcn derven.
Zoo ontdekt men, bij Voorbeeld, rottend hout
in een donkei- bosch. Uet schijnt te branden,
als of het op het vuur lag. Maar Wat zult gij
gewaar worden, wanneer gij er zoo digt bij
komt, dat gij het kunt aanraken?
L. Dat het kond en vochtig is.
O. Door de aanschouwing kunnen wij dus
niet met zekerheid ervaren, of da ligchameii
koud, wai-m, of gloeijende zijn, denk maar aan
het Johannes-wormpje!
Door welk zintuig kuniien Wij ons overtuigen,
dat dit diertje slechts licht geeft, eu niet brandt ?
L. Door het zintuig des gevoels.
O. Maar, wanneer gij u door dit zintuig
daarvan wilt overtuigen , wat is dan noodig ?
L. Dat ik het ligchaam bevoel, betast, of
aanraak.
O. Bij welk zintuig had ook het geval plaats,
dat het door de ligchamen aangeraakt moest
worden ?
L. Bij den smaak.
O. Het is niet genoeg, de spijzen te zien ƒ
of te rieken. Hetzelfde verschil heeft ook plaats
tusschen de aanschouwing en de aanraking.