Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE GESPREK. 29
Worden evenwel door den renk verwittigd, dat
hier of daar, waar het oog niet zien kan, zulk
een roticnd ligchaam ligt.
De genoegens, welke ons door middel van dit
zintuig ten deel vallen, zijn even talloos, als
de waarschinvingen, welke wij aan hetzelve te
danken hebben.
Is de aanwezigheid van het licht, of van de
lucht, noodzakelijk, om door den reuk voorstelr
liiigen te verkrijgen?
L. De reuk behoeft het licht niet, maar de
lucht, waarin de kleine ligchamelijke deeltjes
drijven, is voor dezelve onontbeerlijk.
O. Door de lucht wordt de zoete uitwase-
ming der specerij-eilanden zoo verre verspreid,
dat men deze aangename geui-en reeds geniet.
Wanneer men nog verre van dezelve verwijderd
is.
Wg zullen de reuk evenwel toch kunnen ont-
beren, daar de smaak dezelfde voorstellingen
van zure, zoete, zoute, zwavelachtige en be-
dorvene zaken kan verschaffen. Of meent gij,
dat de smaak het zm-e, of zoute, geneesmiddel
voor zoet zal verklaren?
L. Dat deuk ik niet.
O, De geneesheer stelt ook altijd geeu ver-