Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 ZIEL LEER.
de ludit boort, eii zelfs het licht begewlijk in-
zuigt, en door hare schoonheid ons oog bekoort,
en de oppervlakte der Aarde versiert, zoude ons
even onbekend zijn, als de bevallige landstreken ,
tnet derzelver menigvuldige dreren, velden,
bergen, bosschen, en derzelver bewoners. Wij
zouden de dieren in het water, dat ten spiegel
verstrekt voor de zachte maan, de dieren in de
zuivere blaauwe lucht, welke met den gouden
starrentent versierd is, even min kennen als de
konst van den schilder, die met zijn penseel alle
deze voorwerpen nabootst. De schoonheid van het
menschelijk ligchaam, de zielvolle uitdrukking
op het gelaat van den gulhartigen jongeling, de
vriendelijke vorm van het gezigt zelve, ver-
sierd met blonde golvende lokken, de harmonie
in het teeder en tevens zoo duurzaam zamenstel
dor ledematen, zouden ons, zonder het zintuig
des gezigts, vreemd zijn. De koning der Aarde
zoude ontelbai« genoegens missen, indien hem
het zintuig des gezigts ontbrak.
Meent gij, dat de ziel door het gehoor andere
voorstellingen ontvangt dan door het gezigt?
L. Ja.
O. Wat hoort gij dau, wanneer er met cenen
hamer op eene klok geslagen wordt?