Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE GESPREK. 21
L. Ziimelijke aanschouwingen zal dc jnisle
uitdrukking zijn.
Ü. Gewisselijk. Maar niet alleen zoodanige
voorstellingen welke wij door het gezigt ont-
vangen, dragen den naam van zinnehjke aan-
schouwingen, maar ook de voorstellingen, welke
wij door de overige zintuigen ontvangen. Maar,
tei-wijl wij de verschillende dingen buiten ons
waarnemen, of aanschouwen, hebben er veran-
deringen in de werktuigen der zinnen plaats.
Wij ontwaren, als het ware, indrukselen van de
verscliillende voorwerpen, of verschijnielen. Uit
dien hoofde noemt men deze veranderingen, of
verschillende indrukselen, welke bij de aan-
schouwing in de werktuigen der zinnen plaats
grijpen, ook nog gewaarwordingen. Dit, lieve
kinderen! zult gij in het vervolg duidelijker be-
grijpen, wanneer wij de diensten van elk zintuig
op zich zeiven duidelijker zullen hebben leeren
kennen. Wij zullen er dadelijk mede beginnen,
opdat gij niet zoudt denken, dat een enkel
zintuig toereikend ware, om der ziel de voor-
stellingen van de dingen, welke buiten haar
zijn, te bezorgen. In dat geval zou het grootste
aantal van bedienden der ziel eeniglijk een be-