Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2IELLÊER.
O. Men .noemt dezelve gewoonlijk -
LI De vijf zinnen.
O. Met beluiljo van deze zijn wij tot dc
Jcennis v<an tle verbüjiplaats der ziel gekomen.
Wij willen de diensten der zinnelijkheid nader
ïeeren kannen. Y/amieer lief Idiid! uwen
^jmurman opmerkzaam beschouwt, wat zendt gij
têjan in deszelfs oogappel van u opmerken ?
L. Een klein beeld.
^ XX; Als ik eenen boom voor uwe oogen koiï
plaatsen, zoude er dan bet beeld van «wca
bum-man in te zien zijn?
1,. Neen! het beeld van den iboam.
O. Daar üi oclïter geeu' boom voor aiW^?
oogen kan plaatsen ^ zondt gij er -wel een kun-
nen teekeneu, wanneer ik -u ^^pier en pollood gaf?
L. Ik geloof ja.
O. Ik zou daardoor, in allen gevalle, geenen
boom verkrijgen, maar eeniglijk liet beeld van
eenen boom. Ik wil u daarom deze moeitte spar
ren, wanneer mij zegt, waar het beeld van
■den Ixwm reeds vooral' moet aijn, eer het o^
liet papier komt.
L. In mijne zieL
O. Door welk zintuig lieeft uwe ziel liet
beeld ontvangen ? . ,