Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE gesprek. i5
dei'Iijk gedeelte uwer ledematen bewijst, te ver-
gelden.
Wij willen het er derhalve op toeleggen, om na-
der met haar in kennis te komen. Welligt gelukt
n n
liet ons, de plaats te ontdekken, waar zij eigen-
lijk haren schitterenden rijkszetel gevestigd heeft.
Hoe lang deelt de ziel leven eu beweging aan
het ligchaam mede ?
Leerling. Zixj lang zij in hetzelve woont
O. Daarvan zijn de dooden zigtbare be\vijMn.
Wanneer eenen soldaat, in het gewoel van eenen
Veldslag, het hoofd gespleten wordt, scheidt de
y ziel zich van het ligchaam af; waar moet dns
de ziel baren zetel gehad hebben?
L. In het hoofd.
O. Waarmede is dit aangevuld?
L. Met brein.
O. Waar heeft dus de ziel zich opgehoudeti,?
L. In het brein.
O. Maar de mensch sterft ook, wanneer zijn
hart wordt doorstoolen; daarom kan de ziel ook
harc woonstede in deze groote hoUe spier gehad
hebben, liet brein zal waarschijnlijk het winter-
paleis, het hart de zomerwoning van dezelve
zijn. In dit geval moeten wij dns op het jaar-
getijde letten, wanneer wij de vorstin yan ons