Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 ZIELLEER.
waarmede zoudt gij deze tmjfcling uit drii wr'g
ruimen ?
L. Daarmede, dat men geen spoor van leren
on beweging kan ontdekken, wanneer dc ziel
zich van het hgchaam heeft afgescheiden.
O. Hoe noemt men deze ontzielde menschc-
Jijke ligchamcn?
L. Dooden, lijken.
O. Aan deze ontbreekt lu t ïevcn -en de be-
weging ganschelijkj omdat liun tle ziel onl^^reekt.
Zij verstrekken dus tot zigtbai*e bewijzen, dat
bót ligchaam leven en beweging ontvangt van
(Je ziel.
Maar gij hebt mij uesongeachl: nog niet ten
volle overtuigd, dat gij eene ziel bezit; want
3iacn modt «eeniglijk dfiigene geloovea, wat once
oogen zien. Daarom vei-zoek ik ai. Iaat mij «we
ziel eens zien, dan zal ik gcene tegenwoj-jiingen
meer maken, dat gij niet in het bezit van de-
zelve zijt. Jk verwacht ^iilks zgk) veel te eerder
vain iiwe dienstvaartügheid, daar wij foïe eiel
willen leeren kennen. D,us, loon tnrj uwe sdd.
L. Dat 'kftn ik mot.
O. liet is dus niet gebrek aan dicnstvam'dig-
heid j maar aan juogelijkheid. — Iklasschien,
dat de dooden ons dit genoegen kannen ver-