Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVI VOORREVE van DTN VERTALER
behagen, zoude het zaad, van Daltr.chen op
Nederlandschen bodem overgebragt, velligt
ook zegenrijke vruchten in INeérlands huisge-
zinnen en scholen kunnen voorllyrengen; in welk
f^eval ik het onder de koesterende vleugelen van
O • O
den VADER DES VADERLANDS neder Ieg; hetzelve
der bescherming van Zijne Exellentie den Heer
Minister voor liet nationaal onderwijs enz. enz.
aanbeveel; en mij deszelfs aanbeveling van
Tleeren ambtgenooten in ds provinciale school-
besturen , gelijk deszelfs gebruik, van eiken
denkenden en weidenkenden onderwijzer er}
opvoeder der jeugd, tot heil van het opkomend
geslacht, en, langs dien weg, tot duurzaam
welzijn van hst lieve vaderland, durf beloo-
ven. Het oorspronkelijke werkje bestaat uit
een deeltje. Voor schoolgebruik^ hebben ititge'
ver en vertaler de splitsing in drie stukjes
dienstiger geoordeeld. Lezers, welke dezelve
in eenejt band verkiezen, verliezen er niet b'^.
M. M.
llolwert, / Maart