Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV rOOimEJDE
mag hogen, groote oneer, en zich zeiven, langst
dien weg, de grootste aandoen. Met deleven-,
digste erhentenbi van, en de opregtste hoog-
achting voor, die als va-'^te starren schitterende
vernuften aan het wijsgeerig uitspansel, meent
echter de vertaler van dit werkje van den
Juilder- eneenvoudig'denkenden SiEnrcK, daar-
in iets gevonden te hehhen, dat welUgt in zeer
weinige werkjes van dezen stempel gevonden
wordt, te weten, hij eene zeer gelukkige keuze
van zaken, eene verwonderlijk duidelijke en he-
vatlelijke ontwikkeling, en eene voordragt, een
stijl, die, hij de dialogische vorm, niet alleen
niet verveelt, maar den lezer op eene aange-
name en van bladzijde tot bladzijde onderhou-
dende en belangwekkende wijze bezig houdt.
Langs dezen ^ weg wekt en onderhoudt de he-
kwani^ schrijver, mijns inziens, niet alleen de
aandacht in het algemeen, maar heeft hij ook
zijn doel, dat hij, volgens den titel, bepaal-
delijk tot jeugdigen van jaren uitstrekt, vol-
maaktelijk bereikt. De stijLis populair, zon-
der tot de eigenlijke kindertaal af te dalen;
de door hem aangevoerde voorheelden tot
opheldering, vallen geheel in het jeugdig leef-
perk en in den smaak van dc jonge wereld,