Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
rj^ i^Ey VERTAJ.ER. xni
hegejvie in lizt algemeen, en die des Chrisien"
doms in het hg zonder, op het geluh der
menschheid in alle standen, en op het lot der
staten, in alle der zeiver heiveVicingen, over
het hoofd moeien zien, en, als het ware, op
het gezigt van eene gedeeltelijke zonsverduiste-
ring in de verstandelijke en zedelijke TVereld
[welke noch staatsnuin, noch wijsgeer, noch
menschen-, noch godsdienstvriend, zal noch kan
ontkennen!), het overblijvend licht- en ivarmie-
gevend gedeelte van dezelve moeten vergeten»
Dit is even min het geval, als dat ik dwaas
genoeg zoude zijn, om mij ie verheelden, dat
er in dit door mij vertaald, en het Neder-
landsch publiek, aangeboden, werkje zaken
zouden te vinden zijn, welke bij letterlievend
de, ik laat staan bij geleerde, lezers nioxx^,
<f door de schranderste vernuften van vorige
eeuwen, van Pi'thagoras tot Kant, niet op-
gemerkt zouden zijn. IVie zich zulk eene
aanmatiging veroorloofde, zoude zijne volsla-
genc onkunde in de geschiedenis, de schier
onoverzienbare geschledenL'i, der zielkunde (ps)'-
cUologie} klaarblijkelijk beloogen, en de groote
verdiensten van een aantal onvergetelijke wijs-
geeren, op welke ook de vaderlandsche bodem