Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XII VOORREDE
derzel^er doel en strel-king, de meest mogelijhe
nuttigheden en \>oordQelen van te trelchjUy en
zich zeiven. te midden vrtn de hoogste onmuisL
y O rt
des foriuina, in zijne hoogere waarde ie. per-
hlijdeny en, als eeii^ door pertitand^ heiligheid
engeregtigheid, aan de Godhdd v'znnaagschajit
wezen, tot zijne hoogere^ boven de i-'erganke-
lijke Wereld en hare sciilitcremhte guiifiten en
voorregten oneindig verhevene ^ hesiemir.ing aU
iengshens te hehwamen^ en eindetgh de gevaren
en inishruihen te hennen, waaraan deze hser^
lijhe, deze onwaardeerbare vermogens en voor- Q
reglen blootgesteld zijn, om dezelve niet alleen
zelfy als ^voorgeziene -pijlen, te kunnen vermijd
den, maar er ooh, als opvoeder, de mee^t
gepaste maatregelen en voorbehoedmiddelen,
ter i^oorhoming, of afwering, van velerlei
gevaar, leed, ellende en hartzeer bij het
opkomend, of onervaren, geslacht, tegen in
het werk te stellen. Niemand vermoede, dat
ik hier voorbij zoude zien de wijze lessen, die
door verstandige en edeldenkende ouders en
opvoeders hg alle volken, in dit opzigt, aan
hunne kinderen en onderhoorigen, buiten de
scholen, werden toegediend! Ik zoude alsdan
de weldadige uitwerkselen der gezonde