Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE VAS ^r.v VERTALER, xi
ouderwijs was geworden op de hooger e ? En
hovendien y welk ondei'wijzer dacht wijsgerig
genoeg, om of idt den onmetelijken voorraad
van bovennaliiu, kïiiitlige, of inelaphysisclie ,,
werken (waar^'an de boekerijen van vele he^
schaafde volken als opgepropt ^ijn), een voor
ontluikende denkers gepast handboekje uit ie
kippen, of er een uit eigen brein, of uit ger
schikte bouwstoffen van vermaarde boveiina-
faai'knndigen 5 tot eigen gebruik, zomen te
stellen? Het kind verliet dus de school, op
zijn best toegerust met enkele algemeene be-
grippen, nopens het beslaan en de hoedanig^
heid der ziel, maar miste o\>er het geheel dat
duidelijk inzigb in de natuur en werkingen
der ziehvermogens, dat niet dan van het
hoogste belang kan r gerekend worden; eens-
deels , om de hoosde waarde der zielsvermogens
'O O
op eenen zeer hoogen, helaas! maar al te
weinig gekenden', en dus ie veel verwaarloos-
den, prijs te waarderen^ maar ook anderen-^
deels, om de gansch uitstekende werktuigen,
waarmede de . aanbiddelijke Schepper der na*
tuur den mensch hegifiigd en boven de dieren
bepoorregt heeft, wel te kennen, ten einde er,
in eiken levensstand, in overeenstemming met