Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 . zielleer.
gen enz., spreekt, verraadt daardoor, dat hij
daartoe genegen is, of er een bijzonder welge-
vallen in heeft.
Alexander temde, als knaap, zeer gaarne
wilde paarden, en toonde daardoor, v/'aarmede
zijne ziel zich gaarne bezig hield.
De verkleefdheid, de liefde, de arkoerighcid
en vooroordeelen van allerlei soort, worden er
door verraden. Enkele voorsleliingen, namen
en verschijnselen, hebben daarom eejie zeer
sterke uitwerking op menschen, omdat daar-
door vele andere vooi-slellingen tevens veïnieuwd
worden. De Romeinen sidderden langen tijd,
wanneer zij den naam van hunnen gevi-ccsden
vijand Hannibal hoorden noemen.
Lodewijk de elfde, koning van FranTcr'gh,
kon het woord dood niet hooren uitspreken,
zonder te sidderen, en verbood.zijne hovelingen,
dit hatelijke woord in zijne tegenwoorchgheid
te noemen.
De genegenheid en afkeerigheid , omtrent ze-
keren menschen, dieren en levenlooze dingen,
zonder dat men daarvan redenen en gronden
kan opgeven, heeft gewoonlijk haren grond iu
de voorstellingen, welke daardoor vernieuwd
worden. Eene overeenkomst, welke het vour-